LẠI NGÂN GIANG
Trưởng ban

Sinh năm 1973. 

Bà Giang đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Trước khi gia nhập BIC, bà Giang đã từng đảm nhận một số vị trí tại các Doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thị trường như: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. Trong hệ thống BIC, bà Giang đã trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nội bộ; Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán; Phó Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính Kế toán; Kế toán trưởng.

Từ ngày 10/04/2018, bà Lại Ngân Giang được bầu là thành viên Ban Kiểm soát BIC, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.NGUYỄN BÍCH THẢO
Thành viên

Sinh năm 1983. 

Bà Nguyễn Bích Thảo làm việc tại Ngân hàng BIDV từ năm 2006. Hiện nay, Bà Nguyễn Bích Thảo là Phó Trưởng phòng Ban Quản lý Đầu tư của BIDV.

Bà Thảo tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày 04/04/2024.LÊ CHI LAN
Thành viên

Sinh năm 1975. 

Bà Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm. Bà Lan gia nhập hệ thống BIC từ năm 2006 và giữ nhiều chức vụ quan trong như Trưởng phòng, Phó giám đốc Ban Giám định bồi thường, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ BIC.

Bà Lan tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày 05/04/2023.


Ông 
OSITH RAMANATHAN 
Thành viên

Sinh năm 1963.

Ông Osith đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ chức, bao gồm một công ty tư vấn đối với các khoản đầu tư khởi nghiệp liên quan tới lĩnh vực vận tải, một công ty tư vấn thương mại và xúc tiến đầu tư và một tập đoàn đầu tư tư nhân tập trung quản lý danh mục vốn niêm yết, thu nhập cố định và các tài sản đầu tư khác.

Ông Osith Ramanathan tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày 29/01/2016.


Ông 
RAVISHANKAR WICKNESWARAN 
Thành viên

Sinh năm 1986.

Ông Ravishankar đã có nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán, đồng thời có bằng MBA, chứng chỉ ACCA, ACMA từ Anh quốc. Ông Ravishankar hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính tại FairFirst Insurance Limited, công ty con của FairFax Châu Á tại Srilanka.

Ông Ravishankar Wickneswaran tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày 24/6/2020.