Ông
TRẦN HOÀI AN
Tổng Giám đốc

Sinh năm 1968.

Ông Trần Hoài An đã từng công tác lâu năm trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành xuất sắc các Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC, phụ trách phát triển khách hàng khu vực phía Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.

Ngày 31/10/2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Hoài An giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014. Với nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của BIC hoàn thành các chỉ tiêu được HĐQT và ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 3 năm 2014-2017, và nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2017-2022, ngày 31/10/2022, HĐQT BIC đã có quyết định số 126/QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại ông Trần Hoài An ở cương vị TGĐ BIC, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.ĐOÀN THỊ THU HUYỀN
Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1974.

Bà Huyền đã có nhiều năm công tác trong hệ thống BIDV và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực tổ chức nhân sự. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc BIC, bà Huyền đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tổ chức Cán bộ BIDV.

Kể từ ngày 1/5/2012, bà Đoàn Thị Thu Huyền được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC.


Ông
TRẦN TRUNG TÍNH
Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1974.

Ông Tính đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm. Trước khi công tác tại BIC, ông Tính đã từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại các công ty bảo hiểm lớn trên thị trường như: Phó Trưởng phòng Phi hàng hải; Phó Trưởng phòng Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật Công ty Bảo hiểm TP.HCM - Chi nhánh Hà Nội; Trưởng phòng Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Hà Nội; Phó Giám đốc Bảo Minh Hà Nội; Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh BIC.

Ông Tính chính thức được đề bạt làm Phó Giám đốc BIC từ ngày 01/10/2008 và Phó Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/10/2010.


Ông
VŨ MINH HẢI
Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1976.

Ông Hải đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Hải gia nhập hệ thống BIC từ năm 2007 và đã từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Giám định Bồi thường Trụ sở chính và Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Tây Hà Nội (BIC Thăng Long hiện nay). Từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2012, ông Hải được giao quản lý, điều hành Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) với vai trò Tổng Giám đốc.

Kể từ ngày 16/4/2012, ông Vũ Minh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC.


Ông
HUỲNH QUỐC VIỆT
Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1974.

Ông Huỳnh Quốc Việt đã gắn bó với BIC từ những ngày đầu thành lập và đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng như: Trưởng phòng khai thác – Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt-Úc, Chi nhánh TP.HCM; Trưởng phòng Kinh doanh 1 – Công ty Bảo hiểm BIDV, Chi nhánh TP.HCM; Phó Giám đốc và Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Bảo hiểm BIDV, Chi nhánh TP.HCM; Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV HCM và Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn. 

Ông Việt chính thức được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc BIC từ ngày 1/11/2015.