Tháng 04/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC Tâm An.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.