Sản phẩm bảo hiểm tai nạn người vay vốn BIC Bình An là gì?

Đáp: Sản phẩm bảo hiểm tai nạn người vay vốn BIC Bình An là sản phẩm bảo hiểm dành cho Khách hàng cá nhân vay vốn tại Tổ chức tín dụng. BIC sẽ thay Khách hàng chi trả toàn bộ số tiền vay vốn còn nợ Tổ chức tín dụng tại thời điểm xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

Tôi có thể tham gia BIC Bình An nếu không có vay vốn tại Tổ chức tín dụng không?

Đáp: Không. BIC Bình An được thiết kế để bảo vệ khoản vay của Khách hàng nên chỉ có thể tham gia bảo hiểm nếu Khách hàng đang vay vốn tại Tổ chức tín dụng.

Trước khi tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm có phải đi khám sức khỏe hoặc trả lời Bảng câu hỏi sức khỏe không?

Đáp: Sản phẩm BIC Bình An có thủ tục đơn giản, không yêu cầu Khách hàng phải đi khám sức khỏe hoặc trả lời Bảng câu hỏi sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm.

Tôi là người nước ngoài đang vay vốn tại Tổ chức tín dụng, vậy tôi có được tham gia bảo hiểm BIC Bình An không?

Đáp:BIC chấp nhận Khách hàng vay vốn là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có thể tham gia bảo hiểm BIC Bình An..

Cả hai vợ chồng tôi có được cùng tham gia bảo hiểm BIC Bình An không?

Đáp: Trường hợp 2 vợ chồng cùng đứng tên vay vốn (có tên trên Hợp đồng tín dụng hoặc Giấy đề nghị vay vốn dành cho cá nhân tại Tổ chức tín dụng) thì có thể tham gia bảo hiểm. Người vợ/chồng sẽ được bảo hiểm theo từng Hợp đồng bảo hiểm riêng biệt.

Các chương trình bảo hiểm A, B, C, D, E là gì?

Đáp: Để phù hợp với nhu cầu bảo hiểm của Khách hàng vay vốn, BIC thiết kế 04 chương trình bảo hiểm tương ứng với số tiền vay phổ thông hiện nay của Khách hàng (dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng; từ 3 tỷ đến dưới 4 tỷ đồng; từ 4 tỷ đến dưới 6 tỷ đồng). Khách hàng có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với khoản vay cá nhân của chính mình.