Bảo đảm an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.

Đối tượng bảo hiểm

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới.

Phạm vi bảo hiểm

Tùy theo từng loại hàng khác nhau (than, xăng dầu, đông lạnh…), phương thức vận chuyển khác nhau mà điều khoản khoản bảo hiểm áp dụng khác nhau. 

Theo bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm London (ICC 2009), rủi ro được bảo hiểm được tóm tắt như dưới đây: 

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

ICC (A)

ICC (B)

ICC (C)

Cháy hoặc nổ 

o

o

o

Tàu, xà lan bị mắc cạn, đắm, lật úp 

o

o

o

Phương tiện vận tải bị lật đổ, trật bánh 

o

o

o

Đâm va với các vật thể trừ nước

o

o

o

Dỡ hàng tại cảng lánh nạn 

o

o

o

Hy sinh tổn thất chung 

o

o

o

Ném hàng xuống biển

o

o

o

Nước cuốn khỏi tàu

o

o

x

Động đất, núi lửa phun, sét đánh 

o

o

x

Nước biển, sông, hồ tràn vào tàu,sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng

o

o

x

Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp/dỡ hàng khỏi tàu/sà lan. 

o

o

x

Cướp biển, trộm cắp và không giao hàng….

o

x

x

x: không được bảo hiểm; o: được bảo hiểm

Các điểm loại trừ chính

Theo bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm London (ICC 2009), những loại trừ chính tóm lược như sau: 
• Lỗi cố ý của NĐBH
• Hàng hóa rò rỉ, hao hụt, hao mòn tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có, tính chất riêng của hàng hóa. 
• Bao bì đóng gói không đầy đủ hoặc không phù hợp 
• Chậm trễ 
• Tình trạng tài chính kém của người vận hành khai thác tàu 
• Phóng xạ, hạt nhân
• Tình trạng phương tiện, công cụ vận tải không có khả năng chuyên chở hoặc không thích hợp để chuyên chở. 
• Tình trạng tàu, sà lan không đủ khả năng đi biển
• Hành động chủ tâm xấu của người thứ ba (*)  
• Chiến tranh, đình công (*)
(*) có thể được bảo hiểm riêng. 

Phí bảo hiểm

Quý khách hàng liên hệ BIC để có được tỷ lệ phí phù hợp với  phạm vi bảo hiểm của từng loại hàng.

Công thức tính phí bảo hiểm: 
• Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) x Số tiền bảo hiểm
• Tỷ lệ phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí chính + Tỷ lệ phụ phí (nếu có)
• Số tiền bảo hiểm thông thường tính trên 100% hoặc 110% giá trị hóa đơn hàng hóa. 

Các nội dung cần lưu ý

• Luôn đọc kỹ Đơn bảo hiểm và phản hồi đến BIC nếu có sai sót
• Áp dụng các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất
• Tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại đối với bên thứ ba.
• Liên hệ BIC để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh.