Bảo đảm an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.

Phạm vi bảo hiểm

Theo các điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ICC 1/11982 (Institute Cargo Clauses - điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội bảo hiểm London ban hành và được sử dụng rộng rãi trên thế giới), BIC chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những rủi ro dưới đây, trừ những trường hợp loại trừ.


Bảng so sánh các rủi ro được/ không được bảo hiểm

Rủi roICC (A)ICC (B)ICC (C)
Cháy và nổVVV
Tàu/ phương tiện vận chuyển mắc cạn, đắm, lật úpVVV
Phương tiện vận tải bị lật, trật bánhVVV
Tàu đâm va vào nhau hoặc phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nướcVVV
Dỡ hàng tại cảng lánh nạnVVV
Động đất, núi lửa phun, sét đánhVVX
Hy sinh tổn thất chungVVV
Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàuVVV
Nước biển, sông, hồ tràn vào tàu, xà lan, hầm tàu, container hoặc nơi chứa hàngVVX
Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp/ dỡ hàngVVX
Tổn thất chung và chi phí cứu hộVVV
Cướp biển, trộm cắp và không giao hàngVXX

Trong đó: V là được bảo hiểm, X là không được bảo hiểm.

Một số loại trừ chính

Những loại trừ trong đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm:
- Điều khoản các loại trừ chung: hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm; rò chảy, hao hụt trọng lượng thông thường; tổn thất do đóng gói chưa đúng quy cách; hư hỏng do khuyết tật vốn có, tính chất riêng của hàng; hư hỏng do sự chậm trễ; hư hỏng do tình trạng không trả được nợ; hư hỏng do vũ khí chiến tranh, năng lượng nguyên tử.
- Điều khoản loại trừ sự không phù hợp và không đủ khả năng đi biển.
- Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh: mất mát, hư hỏng do chiến tranh, nội chiến
- Điều khoản loại trừ rủi ro đình công: mất mát, hư hỏng do người đình công; hậu quả của đình công; khủng bố.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do Người được bảo hiểm kê khai và được BIC chấp nhận. Thông thường giá trị bảo hiểm được tính dựa trên: giá trị của lô hàng theo Hợp đồng, hoá đơn mua bán cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
Thông thường số tiền bảo hiểm nhận bảo hiểm tối đa không vượt quá 110% giá trị hàng hóa tính theo giá CIF.
Trong đó: C: là giá trị hàng hóa; F: là cước phí vận chuyển; R: là tỷ lệ phí bảo hiểm (chưa gồm VAT).