Bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven biển.

Đối tượng bảo hiểm

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam hoặc mở rộng sang các nước có chung đường biên giới trên bộ.

Phạm vi bảo hiểm

Theo quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam của BIC, rủi ro được bảo hiểm được tóm tắt như sau: 

Các tổn thất được quy hợp lý cho: 
• Cháy hoặc nổ;
• Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
• Tàu hoặc phương tiện vận chuyển bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể bên ngoài không kể nước.
• Dỡ hàng tại một cảng lánh nạn
• Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, núi lửa phun hoặc sét đánh;
• Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
• Phương tiện chở hàng mất tích.

Tổn thất gây ra bởi:
• Hy sinh tổn thất chung;
• Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu 

Các điểm loại trừ chính

Theo quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam hiện hành của BIC, những loại trừ chính tóm lược như sau: 
• Lỗi cố ý của NĐBH
• Hàng hóa rò rỉ, hao hụt, hao mòn tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có, tính chất riêng của hàng hóa. 
• Bao bì đóng gói không đầy đủ hoặc không phù hợp
• Chậm trễ 
• Tình trạng tài chính kém của người vận hành khai thác tàu 
• Phóng xạ, hạt nhân
• Tình trạng tàu, sà lan không đủ khả năng đi biển
• Tình trạng phương tiện, công cụ vận tải không có khả năng chuyên chở hoặc không thích hợp để chuyên chở. 
• Hành động chủ tâm xấu của người thứ ba (*)  
• Chiến tranh, đình công (*)
(*) có thể được bảo hiểm riêng. 

Phí bảo hiểm

Quý khách hàng liên hệ BIC để có được tỷ lệ phí phù hợp với  phạm vi bảo hiểm của từng loại hàng.

Công thức tính phí bảo hiểm: 
• Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) x Số tiền bảo hiểm
• Tỷ lệ phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí chính + Tỷ lệ phụ phí (nếu có)
• Số tiền bảo hiểm thông thường tính trên 100% hoặc 110% giá trị hóa đơn hàng hóa.  

Các nội dung cần lưu ý

• Luôn đọc kỹ Đơn bảo hiểm và phản hồi đến BIC nếu có sai sót
• Áp dụng các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất
• Tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại đối với bên thứ ba.
• Liên hệ BIC để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh.