• 01/09/2011Xem thêm

  BIC công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2011

  Hà Nội, ngày 01/09/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã công bố kết quả kinh doanh đến tháng 8/2011. Đây là thông tin quan trọng với các nhà đầu tư trước phiên giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán BIC vào ngày 6/9/2011.
 • 29/08/2011Xem thêm

  BIC phát hành 5 triệu Quyền mua cổ phần cho cán bộ nhân viên

  Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV vừa hoàn thành đợt phát hành đầu tiên trong Chương trình Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên (ESOP). Trong đợt phát hành lần đầu này, đã có gần 400 cán bộ BIC được phát hành và ký kết thỏa thuận.
 • 15/08/2011Xem thêm

  Cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011

  Ngày 04/08/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã có thông báo số 716/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC). Theo đó, 66 triệu cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011, giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 11.500 đồng/cổ phiếu.
 • 04/08/2011Xem thêm

  6 tháng đầu năm 2011: Doanh thu bảo hiểm của BIC tăng 42% so với cùng kỳ 2010

  Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2011 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công
  bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó, trong bối cảnh khó
  khăn của tình hình kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh
  của BIC vẫn tương đối khả quan và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm
  2010.
 • 23/06/2011Xem thêm

  Cổ phiếu BIC được chính thức chấp thuận niêm yết trên HSX

  Ngày 20/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã ban hành Quyết định số 91/2011/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, BIC được chấp thuận chính thức niêm yết 66 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 660 tỷ đồng, mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng. Trước đó, ngày 23/5/2011, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận số 35/2011/GCNCP-VSD,chấp nhận đăng ký lưu ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán BIC.

 • 18/04/2011Xem thêm

  Quý I/2011: Tổng doanh thu BIC tăng 96% so với cùng kỳ 2010

  Ngày 15/04/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2011 với các chỉ tiêu tăng trưởng đáng chú ý:
  - Tổng doanh thu đạt 255,505 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 154,634 tỷ đồng, tăng 64% so với Quý I/2010, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính là 74,634 tỷ đồng, tăng 210% so với Quý I/2010.
 • 08/04/2011Xem thêm

  BIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  Sáng ngày 7/4/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đến dự có 92 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của BIC. Đại hội đồng cổ đông của BIC có sự tham dự và chứng kiến của đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đại diện cán bộ nhân viên BIC tại Trụ sở chính và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.