Mang tới sự an tâm cho khách hàng trước những rủi ro mất mát, hư hỏng thẻ hoặc rủi ro từ tội phạm công nghệ.

Đối tượng áp dụng

Cá nhân sở hữu và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của BIDV.

Phạm vi bảo hiểm

Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm

- Bảo hiểm Giao dịch gian lận thẻ:
+ Trường hợp thẻ của Người được bảo hiểm bị thất lạc hoặc bị mất cắp, BIC sẽ bồi thường các số tiền bị tính trái phép thông qua việc mua hàng tại cửa hàng hoặc mua hàng trực tuyến mà Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm tối đa trong vòng 12 tiếng trước kể từ thời điểm Ngân hàng khóa thẻ theo yêu cầu của Người được bảo hiểm trong lần thông báo đầu tiên về sự việc hoặc Ngân hàng chủ động khóa thẻ và thông báo với Người được bảo hiểm về sự cố.
+ Trường hợp thẻ của Người được bảo hiểm không bị thất lạc hoặc mắt cắp, nhưng có các số tiền bị tính trái phép thông qua việc rút tiền từ máy ATM, mua hàng tại cửa hàng hay mua hàng trực tuyến bằng các thông tin thẻ của Người được bảo hiểm, BIC sẽ bồi thường các chi phí bị tính trái phép nói trên tối đa trong vòng 60 ngày trước lần báo cáo đầu tiên của Người được bảo hiểm với ngân hàng, hoặc ngân hàng thông báo với Người được bảo hiểm về sự cố (tùy sự việc nào đến trước).
(*) Chi trả trên cơ sở số tiền phát sinh thực tế, tối đa 30.000.000 VNĐ/vụ, tổng số tiền bồi thường không vượt quá 100.000.000 VNĐ/thẻ/năm.

- Bảo hiểm Chi phí phát hành lại thẻ:
+ Chi phí cấp lại/phát hành lại theo quy định của ngân hàng;
+ Chi phí chuyển phát thẻ được cấp lại/phát hành lại đến khách hàng.
(*) Chi trả trên cơ sở số tiền phát sinh thực tế, tối đa 100.000 VNĐ/thẻ/lần và tối đa không quá 03 lần/thẻ/năm.
(**) Thẻ được cấp lại/phát hành lại phải cùng cấu trúc (thẻ từ, thẻ Chip…) và có chi phí cấp lại thẻ không cao hơn thẻ đã tham gia bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm

- Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng tái tục tự động.
- Ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: Từ ngày 01 (một) của tháng tiếp theo tháng đăng ký tham gia bảo hiểm.
- Ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm: Là ngày Người được bảo hiểm không còn là Chủ thẻ ghi nợ nội địa hoặc Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bảo hiểm.

Phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm: 26.400 VNĐ/năm (đã bao gồm thuế GTGT).
- Phí thu hàng tháng: 2.200 VNĐ/tháng (đã bao gồm thuế GTGT).
- Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Ngày 05 hàng tháng.
- Cách thức đóng phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm sẽ được trích nợ tự động từ tài khoản của khách hàng mở tại BIDV trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.


Mức phí bảo hiểm/năm và Mức phí bảo hiểm thu hàng tháng theo quy định của BIC từng thời kỳ và được thông báo tại website https://bic.vn và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của BIC.