Bảo vệ toàn diện cho tổ âm thân yêu của bạn.

Đối tượng bảo hiểm

- Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân: Bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà và Phần tài sản bên trong ngôi nhà.
- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà (không bao gồm Phần tài sản bên trong ngôi nhà).

Loại hình ngôi nhà được bảo hiểm được xây với mục đích để ở: Chung cư, nhà liền kề, nhà khác.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân:
- Cháy, Sét đánh trực tiếp;
- Nổ;
- Giông, Bão, Lũ lụt;
- Vỡ hoặc Tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
- Va chạm với ngôi nhà bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc;
- Trộm cướp có sử dụng vũ lực;
- Chi phí dọn dẹp hiện trường (Giới hạn: 5% Giới hạn trách nhiệm cao nhất);
- Chi phí chữa cháy (Giới hạn: 5% Giới hạn trách nhiệm cao nhất);
- Chi phí thuê nhà sau tổn thất (Giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm cho phần ngôi nhà và không quá 30 ngày).

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc(Theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính Phủ):
- Cháy;
- Nổ.

Số tiền bảo hiểm

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu 200 triệu đồng, tối đa không quá 20 tỷ đồng.
- Số tiền bảo hiểm Phần tài sản bên trong ngôi nhà không quá 20% Số tiền bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà.
- Số tiền bảo hiểm không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Thời hạn bảo hiểm

Theo yêu cầu của khách hàng, tối thiểu 01 năm, tối đa không qua 05 năm đối với Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và tối đa không quá 10 năm đối với Bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân.

Thủ tục đăng ký

Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà, cấp bảo hiểm ngay sau 1 phút.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 9456 của BIC hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.