Bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho khách hàng là người quản lý của tổ chức vay vốn tại ngân hàng.

Người được bảo hiểm

- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống, cư trú hợp pháp tại Việt Nam đang là quản lý tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có quan hệ tín dụng với BIDV từ đủ 18 đến 60 tuổi vào ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và không quá 65 tuổi khi kết thúc bảo hiểm.
- Không thuộc các đối tượng: Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong, ung thư.

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Hạn mức/thời gian tối đa (*)

QLBH khoản vay 

Tử vong do tai nạn

06 tỷ đồng

Tử vong do ốm đau, bệnh tật

200 triệu đồng

Trợ cấp nằm viện do tai nạn

200.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày

Hỗ trợ tiền lãi trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại

60 ngày

Trợ cấp mai táng phí

1 triệu đồng

QLBH chăm sóc sức khỏe

Nội trú

2,1 tỷ đồng

Ngoại trú

21 triệu đồng

Nha khoa ngoại trú

10 triệu đồng

(*) Chi tiết theo từng chương trình/ gói bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.