Sản phẩm bảo hiểm gắn liền với các khoản vay cá nhân, giúp Quý khách hàng luôn an tâm 24/24. 

Đối tượng bảo hiểm

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam được Ngân hàng/Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay.
- Người được bảo hiểm có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến đủ 65 tuổi tại ngày bắt đầu bảo hiểm và không quá 70 tuổi tại ngày kết thúc bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Quyền lợi bảo hiểm và Giới hạn chi trả bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Giới hạn chi trả BH tối đa/ 1 NĐBH

Quyền lợi bảo hiểm chính (*): 

Tử vong, tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, biệt tích

10 tỷ đồng

Tổn thương cơ thể bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

03 tỷ đồng

Tử vong/ Tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (không bao gồm các trường hợp tử vong/ tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt, dịch bệnh)

500 triệu đồng

Tử vong/ Tổn thương cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt, dịch bệnh

200 triệu đồng

Tử vong không rõ nguyên nhân

200 triệu đồng

Các khoản Trợ cấp:

Trợ cấp nằm viện do tai nạn

500.000 đồng/ngày và tối đa 30 ngày

Trợ cấp BMBH/NĐBH trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại

200 triệu đồng và tối đa 60 ngày

Trợ cấp mai táng phí

5 triệu đồng

(*) Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) còn hiệu lực, BIC chi trả độc lập theo từng GCNBH nhưng tổng số tiền chi trả cho các GCNBH không vượt quá giới hạn tối đa của các Quyền lợi bảo hiểm chính tại bảng trên.

Thời gian yêu cầu tham gia bảo hiểm

- Thời gian tham gia bảo hiểm: theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm, tối đa không vượt quá thời hạn vay. 
- Thời hạn bảo hiểm của 01 GCNBH tối đa là 01 năm (365 ngày) bao gồm cả ngày đầu và ngày cuối.

Hồ sơ đăng ký

- Theo hồ sơ vay vốn của Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.
- Không yêu cầu thẩm định sức khỏe trước khi tham gia, cấp bảo hiểm ngay sau 1 phút.
(Điều khoản, điều kiện bảo hiểm cụ thể được quy định chi tiết trong Hợp đồng bảo hiểm giữa khách hàng và BIC).

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.