Sản phẩm bảo hiểm gắn liền với các khoản vay cá nhân, giúp Quý khách hàng luôn an tâm 24/24.

Đối tượng khách hàng

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam được Ngân hàng/Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay.
- NĐBH có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến đủ 65 tuổi tại ngày bắt đầu bảo hiểm và không quá 70 tuổi tại ngày kết thúc bảo hiểm.
- NĐBH không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản

- Trường hợp NĐBH tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: chi trả 100% Số tiền bảo hiểm (STBH), tối đa lên tới 6 tỷ đồng.
- Trường hợp NĐBH tử vong do ốm đau, bệnh tật: chi trả một phần hoặc toàn bộ STBH, tối đa 200 triệu đồng.

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

- Trợ cấp nằm viện do tai nạn trong trường hợp NĐBH bị tai nạn có nằm viện điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm. Trợ cấp tối đa lên tới 200.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày.
- Hỗ trợ tiền lãi trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại trong trường hợp NĐBH thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên tới 200 triệu đồng/ Hợp đồng bảo hiểm, tối đa 60 ngày.
- Hỗ trợ mai táng phí: 1 triệu đồng/NĐBH.

Thời hạn bảo hiểm

Theo thời gian vay vốn của khách hàng, không quá 15 năm.

Hồ sơ đăng ký

Theo hồ sơ vay vốn của Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.
Không yêu cầu thẩm định sức khỏe trước khi tham gia, cấp bảo hiểm ngay sau 1 phút.
(Điều khoản, điều kiện bảo hiểm cụ thể được quy định chi tiết trong Hợp đồng bảo hiểm giữa khách hàng và BIC).

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.