Sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho khách hàng là người quản lý doanh nghiệp.

Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang là người quản lý doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi (tới ngày sinh nhật tuổi 60) vào ngày bắt đầu bảo hiểm.

Người mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Thời hạn bảo hiểm

01 (một) năm kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn;
2. Tử vong và tổn thương sức khỏe vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản;
3. Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm cả điều trị nội trú và ngoại trú);
4. Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật do tai nạn bao gồm nội trú và ngoại trú;
5. Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật và thai sản;
6. Chi phí y tế điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật và thai sản;
7. Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật bao gồm nội trú và ngoại trú.

Đặc tính nổi trội của sản phẩm

- Người quản lý doanh nghiệp sẽ được BIC bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn (tối đa lên tới 2 tỷ đồng) khi không may gặp rủi ro tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc tử vong, tổn thương sức khỏe vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản; được chi trả chi phí y tế, phẫu thuật, điều trị, trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật và thai sản (bao gồm cả nội trú và ngoại trú) với mức quyền lợi cao;
- Doanh nghiệp thể hiện được sự quan tâm, tri ân, trách nhiệm… đối với người quản lý doanh nghiệp.Đồng thời với đối tượng thụ hưởng linh hoạt giữa Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và BIDV, doanh nghiệp thêm yên tâm khi không may xảy ra rủi ro đối với người quản lý doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến một phần khả năng trả nợ, duy trì kinh doanh… của doanh nghiệp;
- Chi phí mua BIC Bảo An Doanh Nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp, được loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thủ tục chi trả bồi thường nhanh chóng, đơn giản.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 9456 của BIC hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.