Sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho khách hàng là người quản lý doanh nghiệp. 

Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang là người quản lý doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi (tới ngày sinh nhật tuổi 65) vào ngày bắt đầu bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm (365 ngày) kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm của GCNBH đó (bao gồm cả ngày đầu và ngày cuối).

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Hạn mức tối đa

Chương trình bảo hiểm cơ bản 

Chết, thương tật vĩnh viễn do tai nạn  

2 tỷ đồng

Chết và tổn thương sức khỏe vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản 

200 triệu đồng

Chương trình bảo hiểm mở rộng 

Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm cả điều trị nội trú và ngoại trú)  

100 triệu đồng

Trợ cấp 1 ngày điều trị thương tật do tai nạn bao gồm nội trú và ngoại trú

400.000 đồng, tối đa 30 ngày/năm.

Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật và thai sản 

70 triệu đồng

Chi phí y tế điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật và thai sản 

10 triệu đồng

Trợ cấp 1 ngày điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật

200.000 đồng, tối đa 30 ngày/năm.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 9456 của BIC hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.