Tháng 09/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trọn gói kết hợp tai nạn con người và sức khỏe BIC Care.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.