Tháng 07/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm truy xuất nguồn gốc dữ liệu hàng hóa chính hãng.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.