Tháng 7/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.