Tháng 1/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn con người 24/7.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.