Tháng 8/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm du lịch quốc tế.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.