Tháng 10/2023, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm bồi thường giải thưởng Golf - Hole in One.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.