Nếu đã tham gia bảo hiểm BIC Homecare, liệu tôi có phải mua thêm Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài Chính quy định nữa hay không?

Đáp: Khách hàng chỉ cần lựa chọn một trong hai loại bảo hiểm toàn diện nhà: BIC Homecare hoặc Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính Phủ, không cần tham gia cả 2 loại hình bảo hiểm cùng lúc.

Trong phạm vi bảo hiểm có mục: Chi phí thuê nhà sau tổn thất (giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm và không quá 30 ngày) có nghĩa như thế nào?

Đáp:Nếu ngôi nhà được bảo hiểm gặp tổn thất, ngoài số tiền bồi thường chi trả cho khách hàng, BIC sẽ hỗ trợ cho khách hàng số tiền thuê nhà trong thời gian tìm được nơi ở mới (không quá 30 ngày), và số tiền hỗ trợ không quá 5% số tiền bảo hiểm.

Ngôi nhà của tôi trị giá 15 tỷ đồng, và phần tài sản bên trong ngôi nhà trị giá 2 tỷ đồng, thì tổng số tiền bảo hiểm cho ngôi nhà của tôi là bao nhiêu?

Đáp: Khi khách hàng tham gia bảo hiểm nhà của BIC tại các điểm giao dịch của Ngân hàng ký kết Hợp tác với BIC trên toàn quốc: Tổng số tiền bảo hiểm cho cả Phần vật chất ngôi nhà và Phần tài sản bên trong ngôi nhà tối thiểu 200.000.000 đồng, tối đa không quá 15.000.000.000 đồng.
Trường hợp khách hàng muốn tham gia bảo hiểm với số tiền lớn hơn, vui lòng liên hệ BIC gần nhất hoặc qua hotline 19009456 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tôi có thể chia nhỏ số phí bảo hiểm để thanh toán nhiều lần được không?

Đáp:Nếu Khách hàng có tổng phí bảo hiểm > 01 triệu đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT), và thời hạn bảo hiểm trên 1 năm, khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm theo từng năm.

Nếu tôi thanh toán phí bảo hiểm 1 lần duy nhất tôi có được chiết khấu hay không?

Đáp: Trường hợp khách hàng có tổng phí bảo hiểm > 01 triệu đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT), và thời hạn bảo hiểm trên 1 năm. Nếu khách hàng thanh toán phí bảo hiểm 01 lần thì sẽ được giảm 10% tổng phí bảo hiểm.