Giúp bạn thực sự an tâm trước những rủi ro bị trộm cướp!

Đối tượng bảo hiểm

- Đối tượng tham gia bảo hiểm: Các cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu bảo hiểm trộm cướp.
- Đối tượng bảo hiểm: Bất kỳ tài sản để trong ngôi nhà được bảo hiểm hoặc một phần ngôi nhà được bảo hiểm ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm; và ngôi nhà được bảo hiểm bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ nhanh chóng bồi thường cho các hư hại xảy ra đối với:
- Bất kỳ tài sản để trong ngôi nhà hoặc một phần ngôi nhà được bảo hiểm ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm bị mất mát hoặc thiệt hại do trộm cướp có kèm theo:
- Hành động đột nhập hoặc thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức; hoặc
- Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc người được giao quản lý tài sản;
- Ngôi nhà bị hư hại mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu do hậu quả của hành động trộm cướp.

Các rủi ro loại trừ chính

- Tài sản bị mất mát hoặc hư hại do hậu quả trực tiếp, gián tiếp của bức xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hoặc do chất thải, do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân.
- Tổn thất do cháy nổ do mọi nguyên nhân.
- Tổn thất xảy ra đối với thuỷ tinh mầu, kính, vật trang trí hoặc các biển chữ gắn trên đó.
- Những mất mát do người trong ngôi nhà hoặc thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm gây nên.
- Tổn thất về tiền mặt, chứng khoán, tiền kim loại, huy chương được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.
- Tổn thất tài sản, trừ khi toà nhà mà ngôi nhà chiếm 1 phần để sử dụng để ở một cách bình thường như nhà riêng của Người được bảo hiểm hoặc của người làm công được Người được bảo hiểm thuê trông nom.
- Bất kì hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch từ nước ngoài, nội chiến, bạo động, khủng bố