Sản phẩm bảo hiểm tự nguyện giúp bạn an tâm khi tham gia giao thông. 

Quyền lợi, phạm vi bảo hiểm

BIC chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau: 
- Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe ô tô, bị các vật thể khác rơi vào, hành động ác ý không phải của Chủ xe
- Hỏa hoạn, cháy, nổ 
- Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra
- Mất toàn bộ xe ô tô do trộm, cướp.

Ngoài ra, BIC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của BIC khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm các chi phí: 
- Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm.
- Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe ô tô bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm. 
- Chi phí giám định.

Quyền lợi bổ sung

- ĐKBS 01: Bảo hiểm sửa chữa xe ô tô tại gara tự chọn (Mã số BS01/BIC-OTO)
- ĐKBS 03: Điều khoản bảo hiểm mới thay cũ (Mã số BS03/BIC-OTO)
- ĐKBS 05: Điều khoản bảo hiểm thuỷ kích (Mã số BS05/BIC-OTO)
- ĐKBS 14: Bảo hiểm xe bị trộm cắp, bị cướp bộ phận (Mã số BS14/BIC-OTO)
- Các điều khoản bổ sung khác.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm ô tô

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô và Quy tắc bảo hiểm kết hợp tự nguyện xe ô tô (Ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ-PHH ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV).
2. Điều khoản bổ sung bảo hiểm vật chất xe ô tô
3. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
3.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất xe ô tô
3.2. Tóm tắt bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
3.2. Tóm tắt bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe