Giúp bạn an tâm khi tham gia giao thông! 

Đối tượng bảo hiểm

Mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ và có thời hạn sử dụng không quá 7 năm.

Phạm vi bảo hiểm

- Những tổn thất, thiệt hại vật chất xe do các nguyên nhân tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: đâm va, lật đổ khi xe đang tham gia giao thông; hỏa hoạn/cháy, nổ; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (nguyên chiếc).
- Tổn thất hoặc hư hỏng đối với mô tô, xe máy trong quá trình được chuyên chở bằng các phương tiện khác trong lãnh thổ Việt Nam.
- Những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm: bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất; Giám định để xác định nguyên nhân.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất mô tô - xe máy
2. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy
2.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy
2.2. Tóm tắt bảo hiểm tự nguyện mô tô – xe máy
2.3. Tóm tắt bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô – xe máy