Quên đi nỗi lo cháy nổ mô tô, xe máy khi tham gia giao thông! 

Đối tượng bảo hiểm

Mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Phạm vi bảo hiểm

BIC bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe.

Mức khấu trừ

300.000 đồng/mỗi vụ tổn thất bộ phận.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất mô tô - xe máy
2. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy
2.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy
2.2. Tóm tắt bảo hiểm tự nguyện mô tô – xe máy
2.3. Tóm tắt bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô – xe máy