Quên đi nỗi lo cháy nổ mô tô, xe máy khi tham gia giao thông! 

Đối tượng bảo hiểm

Mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Phạm vi bảo hiểm

BIC bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe.

Mức khấu trừ

300.000 đồng/mỗi vụ tổn thất bộ phận.

Quy tắc bảo hiểm

Quý khách hàng đọc, tải nội dung Quy tắc bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại:

Quy tắc bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô - xe máy