Giúp Quý Khách thêm an tâm trong hoạt động kinh doanh trước những rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Giới thiệu

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm Công cộng và trách nhiệm sản phẩm, khách hàng sẽ được BIC bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm với các thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba bắt nguồn từ/gây ra bởi:
(a) Hành vi bất cẩn của người được bảo hiểm với bên thứ ba
(b) Phát sinh từ việc mua bán, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng bán, cung cấp, sửa chữa, gia công, hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng
Bên cạnh đó BIC cũng sẽ có trách nhiệm tham gia bào chữa cho các vụ kiện của bên thứ ba chống lại người được bảo hiểm.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

Khi xảy ra sự kiện theo hợp đồng bảo hiểm, BIC sẽ:
- Nhân danh và thay mặt cho người được bảo hiểm bào chữa bất cứ vụ kiện nào đồi bồi thường tổn thương cá nhân hay thiệt hại vật chất cho bên thứ ba.
- Thanh toán tất cả những phí tổn mà BIC đã chi, những chi phí kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải chịu và tất cả các quyền lợi tích lũy từ khi bản án của tòa án có hiệu lực cho đến khi BIC trả, thanh toán hoặc ký thác tại tòa án không vượt quá hạn mức trách nhiệm của BIC như quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm;
- Bồi hoàn cho Người được bảo hiểm tất cả các chi phí hợp lý, loại trừ tổn thất về thu nhập, phát sinh với sự đồng ý của BIC.