Mang đến cho Quý Khách hàng sự an tâm khi sản xuất và đầu tư vào vườn cây cao su.

Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp, các hộ gia đình trồng cây cao su.

Đối tượng được bảo hiểm

Các vườn cây cao su ở mọi độ tuổi, bao gồm cả vườn cây đang khai thác mủ và vườn cây kiến thiết cơ bản.

Phạm vi bảo hiểm

BIC bảo hiểm cho các thiệt hại đối với cây cao su do rủi ro từ bão nhiệt đới cấp 8.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được tính theo công thức:
(Diện tích vườn cây cao su trưởng thành x Sản lượng mủ trên 1 ha x Giá mủ cao su) + (Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản x Chi phí tái kiến thiết vườn cây)

Giới hạn bồi thường

Từ 10 – 100% số tiền bảo hiểm tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng.