Mang lại sự an tâm cho Quý khách hàng trước những tổn thất hay thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không may xảy ra với tài sản của mình.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

- Các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nói chung ;
- Các doanh nghiệp, cá nhân sở hữu, thuê hoặc cho thuê những toà nhà văn phòng, khách sạn;
- Các đối tượng khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm tài sản.

Đối tượng được bảo hiểm

Trụ sở, văn phòng làm việc, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

- Đơn bảo hiểm Cháy và các Rủi ro đặc biệt sẽ bồi thường cho quý khách tổn thất hoặc thiệt hại do cháy, sét đánh, nổ hoặc các rủi ro được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm gây ra cho tài sản được bảo hiểm cũng như các thiệt hại gây ra trong quá trình dập tắt đám cháy.
- Khách hàng có thể lựa chọn yêu cầu bảo hiểm cho rủi ro “hoả hoạn (A)” cùng với một hay nhiều rủi ro sau đây:
+ Nổ (B);
+ Máy bay rơi (C);
+ Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng (D);
+ Hành động ác ý (E);
+ Động đất, nủi lửa phun (F);
+ Giông bão (G);
+ Giông bão, lụt (H);
+ Thiệt hại do nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I);
+ Đâm va do xe cơ giới hay động vật (J).