Ươm mầm thế hệ tương lai phát triển toàn diện cùng bảo hiểm 
học sinh sinh viên của BIC.

Đối tượng bảo hiểm

Học sinh, sinh viên đang theo học các trường: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.

Quyền lợi bảo hiểm

2.1 Bảo hiểm toàn diện học sinh:
a. Điều kiện bảo hiểm A: Tử vong do ốm đau, bệnh tật: BIC chi trả 100% số tiền bảo hiểm của quyền lợi này.
b. Điều kiện bảo hiểm B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn:
- Trường hợp Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ trả 100% số tiền bảo hiểm của quyền lợi này.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Công ty bảo hiểm.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, Công ty bảo hiểm sẽ trả phần chênh giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó. Hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn mức độ thương tật trầm trọng hơn Công ty bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỷ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.
c. Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: BIC chi trả theo bảng tỷ lệ phẫu thuật hiện hành.
d. Điều kiện bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn: BIC chi trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.
2.2 Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ:
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn: BIC sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn: BIC sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Công ty bảo hiểm.

Danh sách cơ sở y tế và nhà thuốc không thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm

STT

Tên cơ sở y tế/nhà thuốc

Địa chỉ

Mã số thuế

Tỉnh thành

1

Bệnh viện quốc tế Dolife

108 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

0101040048-005

Hà Nội

2

Bệnh viện đa khoa Thái An

167 Nguyễn Sinh Sắc, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An

2900529047

Nghệ An