Gạt bỏ lo âu, an tâm điều trị! 

Đối tượng khách hàng

Hướng đến khách hàng cá nhân (đã có bảo hiểm y tế) có nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe nhưng chỉ quan tâm đến các trường hợp nằm viện điều trị để tiết kiệm chi phí.

Đối tượng bảo hiểm

Là công dân Việt Nam, Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 05 tuổi đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực bảo hiểm (tính theo lần sinh nhật gần nhất). Loại trừ:
- Người bị tàn tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Người bị bệnh rối loạn tâm thần, tâm thần phân liệt, bệnh lao, ung thư, phong, bệnh di truyền, bệnh bẩm sinh.
- Người đã đi khám/chữa bệnh trong vòng 01 tháng trước ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm, đã có kết luận chẩn đoán bệnh hoặc đang chờ kết luận chẩn đoán bệnh.
Người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật mà tình trạng đó có thể dẫn đến khiếu nại bảo hiểm phát sinh theo đơn bảo hiểm này. 

Quyền lợi bảo hiểm

1. Quyền lợi trợ cấp viện phí theo ngày nằm viện
2. Quyền lợi trợ cấp phẫu thuật.
3. Quyền lợi tử vong tại bệnh viện trong thời gian nằm viện điều trị do tai nạn

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi 1: Trợ cấp nằm viện (Điều trị do tai nạn, ốm đau, bệnh tật bao gồm cả bệnh ung thư)
Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC trả tiền trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện  theo giới hạn quy định tại Bảng quyền lợi bảo hiểm.

Quyền lợi 2: Trợ cấp phẫu thuật
Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC trả tiền trợ cấp phẫu thuật theo giới hạn được quy định Bảng quyền lợi bảo hiểm. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho 01 lần phẫu thuật trong thời hạn bảo hiểm. 

Quyền lợi 3: Tử vong tại bệnh viện trong thời gian nằm viện điều trị do tai nạn
Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm và bị tử vong tại bệnh viện, BIC chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm như quy định tại bảng quyền lợi bảo hiểm.

Một số lưu ý

- Để được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ số Hotline 1900 9456.
- Việc điều trị phải theo chỉ định của bác sĩ.
- Hồ sơ yêu cầu bồi thường phải được gửi về BIC trong vòng 60 ngày sau khi khám điều trị, ra viện.