Giúp bạn và gia đình an tâm hơn trước những rủi ro sức khỏe.

Đối tượng được bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm việc tại Vệt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:
- Những người bị bệnh tâm thần, phong;
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ trả tiền bồi thường trong các trường hợp như sau:

Các rủi ro loại trừ chính

BIC không bồi thường đối với các trường hợp sau:
- Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp;
- Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;
- Người được bảo hiểm sử dụng ma túy hoặc chất kích thích tương tự khác; hay sử dụng rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật;
- Khủng bố, chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, đình công;
- Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm

1. Số tiền bảo hiểm
- Điều kiện bảo hiểm A: Từ 1 triệu đồng/người đến 50 triệu đồng/người.
- Điều kiện bảo hiểm B: Từ 1 triệu đồng/người đến 100 triệu đồng/người/vụ.
- Điều kiện bảo hiểm C: Từ 1 triệu đồng/người đến 30 triệu đồng/người.

2. Tỷ lệ phí bảo hiểm:

Độ tuổi NĐBH BH 

ĐK bảo hiểm

16 - 40 tuổi

41-50 tuổi

51-60 tuổi

Điều kiện bảo hiểm A

0,29

0,45

0,80

Điều kiện bảo hiểm B

0,28

0,28

0,28

Điều kiện bảo hiểm C

0,40

0,54

0,72

Danh sách cơ sở y tế và nhà thuốc không thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm

STT

Tên cơ sở y tế/nhà thuốc

Địa chỉ

Mã số thuế

Tỉnh thành

1

Bệnh viện quốc tế Dolife

108 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

0101040048-005

Hà Nội

2

Bệnh viện đa khoa Thái An

167 Nguyễn Sinh Sắc, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An

2900529047

Nghệ An