Bảo vệ tổ ấm của bạn trước các rủi ro cháy nổ, giông, bão, lũ lụt... và các rủi ro bất ngờ khác. 

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ trả tiền bồi thường trong các trường hợp như sau:
1. Rủi ro cơ bản
- Cháy, sét đánh;
- Nổ.
2. Mở rộng 1
- Giông bão, lũ lụt;
- Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn ;
- Va chạm bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc;
- Trộm cướp.
3. Mở rộng 2
- Chi phí dọn dẹp hiện trường;
- Chi phí chữa cháy;
- Chi phí thuê nhà sau tổn thất.

Các rủi ro loại trừ chính

BIC không bồi thường đối với các trường hợp sau:
1. Rủi ro cơ bản
- Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác
- Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc
- Tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền;
2. Mở rộng 1
- Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất
- Tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào.
- Tổn thất trộm cướp không có dấu hiệu sử dụng vũ lực và đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi ngôi nhà.
3. Mở rộng 2
- Chi phí phát sinh do việc ô nhiễm đối với các tài sản không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.
- Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh, khủng bố.
4. Các loại trừ khác của rủi ro cơ bản và mở rộng trong Quy tắc bảo hiểm