Giúp bạn bảo vệ tài sản trong căn hộ của mình trước các rủi ro như cháy, giông bão, trộm cắp…

Đối tượng bảo hiểm

Hộ dân sinh sống trong chung cư.

Phạm vi bảo hiểm

- Bảo hiểm cho các tài sản bên trong nhà (bảo hiểm cho cả tư trang và đồ trang sức của cá nhân)
- Bảo hiểm trách nhiệm của hộ dân đối với người xung quanh và đối với các tài sản không thuộc sở hữu của họ
- Bảo hiểm cho tai nạn cá nhân.
- Bảo hiểm cho tiền thuê nhà

Rủi ro bảo hiểm

Cháy, Giông bão, Nước vỡ từ hệ thống bên trong toà nhà, Trộm cắp.

Nguyên tắc bồi thường

Mới thay cũ không tính khấu hao.

Yêu cầu về hồ sơ đòi bồi thường

Có xác nhận của Ban quản lý hộ chung cư và Cơ quan công an.

Phí bảo hiểm

Từ 250,000 VNĐ trở lên.