Bảo vệ Quý Khách hàng trước những thiệt hại bất ngờ do đổ vỡ máy móc.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các chủ đầu tư, các nhà thầu, người cho thuê máy móc thiết bị, người đi thuê máy móc thiết bị.

Đối tượng được bảo hiểm

Các thiết bị, máy móc tại các doanh nghiệp.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

Quý khách hàng sẽ được bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước xảy ra đối với máy móc được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp gây ra từ bên trong máy móc như:
- Sai sót trong khi đúc và khuyết tật của nguyên vật liệu;
- Lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thân trọng, thiếu nước trong nồi hơi;
- Nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm ;
- Đoản mạch và các nguyên nhân khác về điện;
- Những rủi ro khác không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm gây ra đồng thời.