Bảo hiểm thiết bị điện tử của BIC sẽ giúp Quý Khách hàng an tâm khi không may có những rủi ro bất ngờ xảy ra với các thiết bị điện tử của doanh nghiệp mình.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các chủ doanh nghiệp, chủ thầu, chủ sở hữu tài sản, người cho thuê...

Đối tượng được bảo hiểm

Các thiết bị điện tử có tên trong danh sách bảo hiểm.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường cho Quý khách hàng khi có những tổn thất xảy ra với các thiết bị điện tử được bảo hiểm trong phạm vi dưới đây:
2.1 Tổn thất vật chất:
Tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước do bất cứ nguyên nhân nào ngoài những nguyên nhân loại trừ như tác động liên tục của quá trình hoạt động, trộm cắp, sai sót, khuyết tật trong quá trình hoạt động hoặc đang được tháo dỡ để lau chùi, bảo dưỡng, đại tu, được di chuyển trong phạm vi được bảo hiểm, được lắp ráp trở lại.
2.2 Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi:
BIC sẽ bồi thường những tổn thất vật chất của các phương tiện lưu trữ giữ liệu bên ngoài do các nguyên nhân được bảo hiểm trong phần I nhưng loại trừ các chi phí phát sinh do lập chương trình sai, mất thông tin, tác động của từ trường, các tổn thất có tính chất hậu quả.
2.3 Chi phí gia tăng:
BIC sẽ bồi thường các chi phí tăng thêm để sử dụng các thiết bị hệ thống dữ liệu ngoại vị (EDP) khác thay thế cho thiết bị EDP bị tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm trong phần I nhằm tránh bị gián đoạn toàn bộ hay bộ phận.