Giúp Quý Khách hàng có thể bảo toàn cho công trình xây dựng từ ngày khởi công cho đến ngày chuyển giao.

Đối tượng tham gia

Các chủ đầu tư, tổ chức nhận thầu, xây lắp các dự án, chủ sở hữu các công trình...

Đối tượng được bảo hiểm

- Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc;
- Nhà xưởng, kho tàng;
- Các công trình thuỷ lợi như: kênh dẫn, kè chắn, hồ chứa nước...;
- Các công trình xây dựng dân dụng: cầu cống, đường sá, cầu cảng, san lấp mặt bằng cho các khu công nghiệp, đô thị mới...;
- Các nhà máy xi măng, thủy điện, nhiệt điện...;
- Các công trình xây dựng lắp đặt khác.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường hầu hết các tổn thất xẩy ra với công trình xây dựng do các sự cố bất ngờ và không lường trước được trong thời gian được bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm gồm 02 phần:
- Phần I: Tổn thất vật chất của công trình: Do các sự cố bất ngờ và không lường trước được xảy ra trong thời hạn được bảo hiểm đối với những tài sản được bảo hiểm trong phạm vi công trường, do một trong các nguyên nhân sau gây ra:
+ Cháy, sét, nổ, máy bay rơi, nước chữa cháy hay do tiến hành các biện pháp chữa cháy;
+ Lũ, lụt, mưa, sóng thần, các loại gió bão;
+ Trộm cắp;
+ Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn;
+ Do các nguyên nhân khác không bị loại trừ khác trong đơn bảo hiểm.
- Phần II: Trách nhiệm bồi thường với bên thứ 3: Gồm những trách nhiệm dân sự phát sinh theo luật định của Người được bảo hiểm đối với các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.