Người bạn đồng hành trong mọi chuyến đi của bạn.

Đối tượng bảo hiểm

Cá nhân, tập thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có độ tuổi từ 1 tuổi đến 70 tuổi. (Riêng trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người trưởng thành đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một hợp đồng bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm

- Chết, thương tật vĩnh viễn do tai nạn.
- Chi phí y tế cho việc điều trị thương tật.
- Trợ cứu y tế (vận chuyển cấp cứu, hồi hương, bảo lãnh viện phí, đưa nhân thân sang thăm, chi phí đưa trẻ em hồi hương, vận chuyển hài cốt/mai táng do công ty cứu trợ khẩn cấp tiến hành), hỗ trợ du lịch (dịch vụ thông tin trước chuyến đi, thông tin về đại sứ quán, thông tin về dịch thuật, thông tin về văn phòng luật, thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế), mất mát/ hư hỏng/ trì hoãn hành lý, mất giấy tờ thông hành, cắt ngắn hoặc huỷ bỏ chuyến đi, trách nhiệm cá nhân với bên thứ ba.

Số tiền bảo hiểm

Khách hàng có thể lựa chọn một trong 5 chương trình A (250trđ), B (500trđ), C (750 trđ), D (1,25 tỷ đồng), E (2,5 tỷ đồng).

Quyền lợi bảo hiểm

- Hỗ trợ y tế và cứu hộ toàn cầu 24/7 của International IPA
- Bồi thường trường hợp tai nạn trong chuyến đi tới 2,5 tỉ đồng.
- Chi trả chi phí y tế (điều trị ngoại trú, nội trú do bệnh phát sinh trong chuyến đi) tới 2,5 tỉ đồng.
- Cứu trợ y tê & hỗ trợ du lịch tới 2,5 tỉ đồng.
- Bồi thường mất mát, hỏng hành lý, tư trang tới 75 triệu đồng.
- Bồi thường trì hoãn hành lý tới (tối thiểu 12 tiếng) tới 10,5 triệu đồng.
- Hỗ trợ mất giấy tờ tới 125 triệu đồng.
- Hỗ trợ bị trì hoãn chuyến đi (mỗi 12 tiếng) tới 6,25 triệu đồng.
- Hỗ trợ cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi tới 225 triệu đồng.

Thời hạn bảo hiểm

Theo độ dài chuyến hành trình, từ ngày khởi hành và ngày kết thúc, tối đa 180 ngày/chuyến.