Trải nghiệm trọn vẹn những cảnh đẹp và văn hóa Việt Nam.

Đối tượng bảo hiểm

Khách hàng là người nước ngoài (bao gồm cả người Việt nam định cư nước ngoài) đi du lịch tại Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

Khách hàng sẽ nhận được bồi thường từ BIC khi gặp phải những rủi ro sau:
- Bị thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn.
- Ốm đau hoặc chết không do tai nạn trong thời gian bảo hiểm.
- Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, chìm, lật đổ, rơi.
- Mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành trình.