Người bạn đồng hành giúp Quý Khách hàng thêm an tâm trong hoạt động kinh doanh. 

Giới thiệu

Bảo hiểm bảo lãnh là Công ty bảo hiểm (bên bảo lãnh) dùng năng lực tài chính, uy tín của mình cam kết bằng văn bản với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc bên được bảo lãnh sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng, nếu không, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng. Trong trường hợp Công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng thì khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Công ty bảo hiểm số tiền đã trả thay.

Các loại hình bảo hiểm bảo lãnh

BIC cung cấp các loại hình bảo hiểm bảo lãnh sau đây:

- Bảo lãnh dự thầu:Đảm bảo cho những rủi ro có thể xảy ra với chủ thầu khi nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký kết hợp đồng, hoặc rút tên khỏi danh sách dự thầu trong khi thời gian đấu thầu còn hiệu lực.

- Bảo lãnh tạm ứng: Bảo đảm sự hoàn lại số tiền tạm ứng đã trả cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đảm bảo cho quyền lợi của chủ đầu tư đối với các tổn thất xảy ra khi nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng.

- Bảo lãnh bảo hành: Đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo trì, bảo hành của nhà thầu trong thời giam bảo hành.

Tại sao nên lựa chọn BIC?

- Là đơn vị thành viên của BIDV, BIC có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các cam kết bảo lãnh. Ngoài ra, BIC còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà tái bảo hiểm chuyên về bảo hiểm bảo lãnh hàng đầu thế giới với nền tảng tài chính vững mạnh được các tổ chức xếp hạng quốc tế như S&P, AM Best và Fitch xếp hạng A).

- Cán bộ của BIC có kinh nghiệm về phân tích tài chính doanh nghiệp/thẩm định dự án và cung cấp bảo hiểm bảo lãnh.

BIC là thành viên sáng lập Hiệp hội Bảo hiểm Bảo lãnh và Tín dụng Châu Á (AGCIA). Hiệp hội với vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng, cũng như đào tạo, huấn luyện và đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các công ty bảo hiểm là thành viên của Hiệp hội với kỳ vọng xây dựng một Châu Á tốt đẹp hơn qua việc phát triển ngành bảo hiểm của khu vực nói chung và sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh nói riêng.