Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2023

02:27 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2023.

- Thời gian dự kiến: Theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 05/04/2023.

- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem bản công bố thông tin chi tiết tại đây.