Thay đổi địa điểm đặt trụ sở BIC Vũng Tàu

08:54 SA @ Thứ Ba - 29 Tháng Sáu, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm BIDV Vũng Tàu (BIC Vũng Tàu).

Xem thông tin tại đây.