Thay đổi địa điểm đặt trụ sở BIC Hải Phòng

05:09 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (BIC Hải Phòng).

Xem thông tin tại đây.