Thay đổi địa chỉ BIC Nam Trung Bộ

02:22 CH @ Thứ Hai - 16 Tháng Năm, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm BIDV Nam Trung Bộ.

Xem thông tin tại đây.