Thay đổi địa chỉ BIC Bắc Bộ

06:35 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ.

Xem thông tin tại đây.