Thành lập Chi nhánh BIC Gia Định

05:05 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Mười Một, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh BIC Gia Định.

Xem công bố thông tin tại đây