Thành lập BIC Tràng An, BIC Kiên Giang

04:49 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc thành lập BIC Tràng An và BIC Kiên Giang.

Xem thông tin tại đây.