Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

10:21 SA @ Thứ Sáu - 10 Tháng Mười Một, 2023

Ngày 09/11/2023, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ban hành Quy định số 2599/QĐ-QLRR về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xem Quy định tại đây.