Hội đồng Quản trị BIC phê duyệt giá nhận chuyển nhượng cổ phần CVI

09:00 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Mười Hai, 2020

Ngày 30/12/2020, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt giá nhận chuyển nhượng cổ phần CVI.

Xem thông báo tại đây.