Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

07:41 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Bảy, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.

Xem báo cáo tại đây.