Đính chính thông tin về Quyết định thành lập BIC Phú Thọ, BIC Quảng Ngãi, BIC Quảng Bình

04:53 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Tám, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản đính chính thông tin về Quyết định thành lập BIC Phú Thọ, BIC Quảng Ngãi, BIC Quảng Bình.

Xem thông tin tại đây.