Đính chính số liệu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022

05:58 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Tư, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc Đính chính số liệu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022.

Xem bản đính chính Báo cáo tài chính riêngBáo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022.