Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

04:31 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Xem thông tin tại đây.